• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

İlim Köşesi

Kurban Nedir ?

Kurbân kelimesi dinî anlamda kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık ...

07.06.2024
Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İki Kardeş Kabilenin İmtihânı

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: İki Kardeş Kabilenin İmtihânı

Mevlâ Teâlâ buyuruyor ki: “Ey iman etmiş kullar! Size Benden ziyade kimse acımaz ve sizi zararlar...

07.05.2024
Mesnevî’den: Tavus Kuşu ve Hâkim

Mesnevî’den: Tavus Kuşu ve Hâkim

Niyaz, yani yalvarış yolu emin bir yoldur. Sen nazı bırak da niyaz yoluna git. Nice nazlananlar v...

07.05.2024
Cenâb-ı Hakk’ın Rızasını Arayan Kullar

Cenâb-ı Hakk’ın Rızasını Arayan Kullar

Mukaddes dinimiz İslâm’da Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak ve müttakî bir kul olmak sadece bir z...

07.05.2024
Güncel Aile Problemlerimiz

Güncel Aile Problemlerimiz

İslâmiyet’in muhafazasını emir buyurduğu beş temel unsurdan birisi de neseptir.Bağlantı[1] Dinimi...

19.04.2024
Bir Mecliste Riâyet Edilmesi Gereken Edepler

Bir Mecliste Riâyet Edilmesi Gereken Edepler

İnsanoğlu yaratılışı gereği diğer insanlara muhtaç ve onlarla sürekli iletişin hâlindedir. Günlük...

19.04.2024
Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Âlî Himmet Olalım

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Âlî Himmet Olalım

Ben sizi süzülmüş altın zannediyorum. Fakat sizler bu iki şeyin (süs ve altının) delisisiniz. Bir...

17.04.2024
Büyük Zahid Davud et-Taî Rahimehullah

Büyük Zahid Davud et-Taî Rahimehullah

Bir gün ilmî münazara sırasında muhatabına sert konuşunca hocası onu ikaz etti. Bir gün Ebû Hanif...

17.04.2024
Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Altını, Gümüşü Sevmeyelim!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Altını, Gümüşü Sevmeyelim!

Tefsir diyor ki: Altına “zeheb” dendi gidici olduğundan, yani elden gidicidir. Gümüşe “fizza” den...

15.04.2024
İslamda Irkçılık Yoktur!

İslamda Irkçılık Yoktur!

Bir gün Ebû Zerr el-Gıfârî ile Bilâl Habeşî (Radıyallâhu Anhümâ) bir meseleden dolayı tartışmışla...

15.04.2024