• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Arapça İslami İlimler
Arapça İslami İlimler

ARAPÇA İSLAMİ İLİMLER MEDRESESİ

Cenabı Hak; Hz. Peygamber’e (Sallallahu aleyhi Vesellem) ilmin dışında, herhangi bir şeyi kendisine arttırması için dua etmesini emretmemiştir. Çünkü ilim bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. 

“İlim amel defterinin kapanmamasına vesile olur:”

1

1

“Ademoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer (amel defteri kapanır. Bundan şu) üç şey müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Müslim, Vasiyyet, 14; Ebu Davud, Vasaya, 14; Tirmizi, Ahkam,

Talebelerimiz;

İlmi manada bilgi sahibi değilken girdiği; “Arapça İslami İlimler Medreselerinde” Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat itikadında, Hadis, tefsir, fıkıh, akaid, gibi islami ilimleri tahsil ederek, Hocalık mertebesine ulaşan ve bugünlere gelmesine vesile olan;

2

1

Başta “MAHMUD EFENDİ Hazretlerimize Sonra; Bursa’da Medrese hizmetlerinin sağlanmasına vesile olan, maddi manevi her daim destekleri ve duaları ile yanında olan “Hacı Mehmet Kösece Hoca Efendi” ye, sonra kendisini yetiştiren kıymetli Hocalarına, bu ilimleri tahsil etmesinde, bağış ve aidatlar ile (maddi /manevi) desteklerini esirgemeyen bağışçı kardeşlerimize her daim teşekkür ve dua ediyorlar.

Arapça İslami İlimler Medresemizde Hangi Eserlerden Yararlanılmaktadır?

İlim tahsil Eden Talebelerimiz; Arapçanın Özü  Sarf ve Nahiv Kitaplarımız; Emsile, Bina, Avamil ,Maksud, İzi , İzhar, Kafiye, Kava’id-ül İrab, Molla Cami, Telhis gibi eserleri ezberleyerek , Hadis, tefsir, fıkıh, akaid, konularında kendini geliştirip, hocalık için icazet almaya hak azanmaktadırlar.

3

1

Bir Talebenin Eğitimini Nasıl Üstlenebilirim?

Hayırseverlerimiz bir talebenin eğitimini üstlenerek İslamın canlanmasına vesile olabilirsiniz. Talebelerimizin aidatını üstlenmek isteyen hayırseverlerimiz, www.ulucinar.org.tr internet sitemizden, Bursa Soğanlı Fatih Hizmet Vakfı danışma ve Dernek temsilciliklerimize bizzat gelerek ya da (0224 334 10 00) çağrı merkezimizden bizlere ulaşarak talebelerimize destek olabilirsiniz.

4

1

Bir Talebenin Destek Bedeli Ve Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Medreselerimizde hafızlık ve şer-i ilim tahsil eden bir talebenin eğitim aidatı, 1 ay için 1000 TL olup, tahsil süresi Hazfızlık eğitim süresi 2 sene, Arapça İslami İlimler eğitim süresi 5 senedir.

3

Allah Te‘âlâ Yolunda Bulunanlara Yardım Etmenin Önemi

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) îrâd buyurmuş olduğu bir hutbede şöyle buyurmuştur: 

“Kendi ayıpları, kendisini başkasının ayıplarını araştırmaktan alıkoyana, meşru bir şekilde kazandığı servetten infak edene, fıkıh ve hikmet ehliyle arkadaşlık edene,  zillet ve günahtan sakınana cennet vardır. Nefsini zelil edene, ahlâkını güzelleştirene, gizli taraflarını ıslah edene, halktan kötülüğü uzaklaştırana cennet vardır, İlmi ile amel edene, servetinin fazlasını Allah yolunda harcayana, sözünün fazlasını kendi nefsinde tutan, sünnet-i seniyye ile iktifa edip, bid’atlara yönelmeyene cennet vardır.” 

İmam ı Gazali

Sizlerde, İlim tahsil eden talebelerimize destek olarak, bu hayra ortak olabilirsiniz.. Allah-ü Teala bu güne kadar yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız tüm hayırlarınızıDergah-ı izzetinde kabul buyursun. Amin.

Videolar

Sosyal Medyada Paylaş