• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Sadaka
Sadaka

SADAKA

Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen vâcib maddî yardımları ifade eder. Sadaka vermeye tasadduk denilir. Sadaka vermek hususunda acele etmek gerekir. Zirâ Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

4

4

“Güçlü-kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buhârî, Zekât, 11.)

Sadaka-i Cariye Nedir?

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ilmî müesseseleri desteklemenin fazîletini“İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i Câriye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisini hayırla yâd ettiren sâlih evlâd.” (Müslim, Vasiyyet 14.) hadîs-i şerîfiyle beyân etmiştir.

4

4

Buna göre; faydalı ilmin devamını sağlamak üzere ilmî müesseseleri Sadaka-i Câriye (sürekli, kalıcı hayır) ile destekleyenler, okuyan talebelerin ecrine ortak olacakları gibi, onların da hoca olup hayatları boyunca okutacakları talebelerin ecrinden de hissedâr olacak ve kıyamete dek teselsül edecek ilmî faaliyetlerden nasipdâr olacaklardır inşaallâh.

Hizmetlerimiz

Külliye ve İnşa Çalışmaları;

 içerisinde birçok hizmet biriminin bulunduğu ; “Bursa Mahmud Efendi Külliyesi” ile geleceğin Ehl-i Sünnet âlim ve Alime’lerini yetiştirdiğimiz Medreselerimiz ilmî faaliyetlerini, Mahmud Efendi Külliyesi’nde tahsis edeceğimiz müstakil katlarda, daha geniş imkânlarla sürdürecekler.

Hâfızlık ve Arapça Medreseleri:

4

4

İslâmî ilimlerin anahtarı olan Arapça ve Kur’ân-ı Hakîm’in sadırlarda muhafazası demek olan hafızlık, İslâm’ı yaşayan ve yaşatan nesillerin yetişmesinde son derece önemli olduğunun farkındayız. İslâmi ilimler eğitimi ve hafızlık tahsili yapan genç filizlerin yetişmesi ve serpilmesi, hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor. Siz de vereceğiniz desteklerle peygamberlerin bıraktığı ilme vâris olan âlimlerin ve hâfızların yetişmesine vesile olabilirsiniz.

Kitap Desteği: 

İslâmî ilimleri tahsil eden medrese talebelerimizin eğitim süreleri boyunca okuyacakları kitapları, sizlerin destekleri ile temin ediyoruz.

Aşevi: 

4

4

Talebe ve ihtiyaç sahiplerine, her gün sıcak yemek ikram etmek üzere hayata geçirdiğimiz aşevimiz; “Soğanlı İkizler – Fatih Hizmet Vakfı” bünyesinde faaliyetlerini daha geniş imkânlarla sürdürmektedir.

Gıda, kahvaltılık ve aynî-nakdî desteklerden oluşan Sosyal Yardımlar: 

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir hadîs-i şeriflerinde  “Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir” (Müslim, Birr, 58.) buyurmuşlardır. Tüm hizmetlerimizde muvaffak olabilmeyi, Allah-ü Teala’dan niyaz ederiz. Amin. 

Sosyal Medyada Paylaş