• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Hafız Yetiştiriyorum
Hafız Yetiştiriyorum

HAFIZ YETİŞTİRİYORUM

 

Hafız; koruyan, muhâfaza edendir fakat İslam dini özelinde Kur’ân-ı Kerîm’i bütünüyle ezberleyip okuyabilen kişilere denir.

Hafızlık, Kur’ân-ı Kerîm’in korunması ve öğrenilmesi bakımından İslam toplumunun temel değerlerinden biridir. Bu yüzden hafızlık eğitimini desteklemek, İslam toplum ve kültürünün korunup geliştirilmesi için önemlidir.

Hafız; ailenin şefaatçisi, cennetin beklediğidir.

4

4

Hz. Peygamber de (SAV) Kuran-ı Kerim’i ezberleyip muhafaza edenleri müjdeleyerek hafızlığa teşvik etmiştir:

“Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)

Ayrıca bilimsel araştırmalar, aynı zekâ düzeyine sahip öğrencilerden hafızlık yapanların daha yüksek akademik başarı gösterdiğini kanıtlamıştır. Çocukluk döneminde verilen hafızlık eğitimi, bilişsel ve duyuşsal potansiyeli erken yaşlarda geliştirmeye yardımcı olur.

Nasıl Bir Hafızlık Eğitimi?

Uluçınar Derneği, hafızlık eğitimi için yüzlerce yıllık geleneği, günümüz imkânlarıyla buluşturur. Geniş ve derin eğitim sistemini bir cümleyle özetlemek mümkün: Bir ilim yuvasının disiplini ve bir ailenin sıcaklığı.

Uluçınar Derneği, bağışçılarının desteğiyle hafızlık eğitimi almak isteyen talebeleri önce hazırlık sürecine alır. Hazırlık aşamasından sonra uzman hocalar eşliğinde her talebenin kendi bilgi ve becerileri doğrultusunda yol çizmesine yardımcı olur.

Hafızlık icazetini alıncaya kadar desteklenen talebeler bu süreç sonunda, bir üst seviyeye geçerek İslami ilim ve değerler konusunda da bilgi sahibi olurlar. Bununla birlikte barış, kardeşlik ve ideal birliğimizin tezahürü, ümmet olma şuurunu kazanırlar.

4

4

Hafızlık Projesinin Amacı Nedir?
Uluçınar Derneği, hafızlık projesiyle; İslam’ın özünü anlayan, yaşadığı çağın sorunlarına Müslümanca bakan, davranışlarıyla diğer insanlara örneklik teşkil eden bir nesil yetiştirmeyi amaçlar. İslami ilim ve değerler eğitiminin yanı sıra dil bilgisi becerilerinin de gelişmesi için çalışmalar yapar. Bunun temel amacı; Kur’ân’ın hükümlerini, helâl ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden bir gençliğin yetişmesi için gereken altyapıyı oluşturmaktır.
Hafız Bursu Ne Kadar?
Hafızlık ve İslami ilim tahsil eden bir öğrencinin burs bedeli aylık 1000 TL’dir. Öğrencinin tahsil süresi ortalama 24 ay olup toplam sponsorluk burs bedeli 24.000 TL’ye takabül etmektedir.
Talebelerin Bursunu Nasıl Yüklenebilirim?
Derneğimizi ziyaret edebilirsiniz. Derneğimizin web sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz. 0224 334 10 00 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz. Dilediğiniz sayıda talebe için burs başvurusunda bulunabilirsiniz.
Burs Ödemelerini Nasıl Yaparım?
Hafız sponsorluk burs ödemelerini 24 ay,online bağış panelimizden kredi kartı ile, hesap numaralarımıza Havale ve EFT yoluyla veya makbuz karşılığı elden ödeyebilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaş