• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Hasan Efendi K.S. Hazretlerimizin Riyâsetinde Son Selamlama Ve Ziyaret
Hasan Efendi K.S. Hazretlerimizin Riyâsetinde Son Selamlama Ve Ziyaret

Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin riyâsetindeki büyük umre kafilemiz, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin usûlü üzere hatm-i şerîfler ve sohbetlerle beraber Mekke-i Mükerreme’de tamamladığı umre vazifelerinden sonra, Medîne-i Münevvere’de kırk vakit cemaatle namaz ve Uhud Şehidliği, Cennetü’l-Bakî, Fetih Mescidi ve diğer ziyâretgâhlarla vuslatının ardından bu sabah son selâmlama ve ziyâreti gerçekleştirdi.

Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin riyâsetinde Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i ziyaret, selâmlama ve arzuhâlin ardından umre kafilemiz peyderpey mukaddes topraklardan ülkemize hareket edecek.

Büyük umre kafilemiz ve mukaddes topraklarda vazifelerini îfâ eden tüm Müslüman kardeşlerimizin umre ve ibadetlerinin kabulünü diliyor, orada yapılan duâlar hürmetine başta Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde zulüm altında bulunan tüm mü’minleri dert ve sıkıntılarından salaha kavuşturmasını Mevlâ Teâlâ’dan niyâz ediyoruz.

4

4

4

4

4

Sosyal Medyada Paylaş