• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Zekat
Zekat

ZEKAT

Kur'ân-ı Kerîm'de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen 'Allah yolunda bulunanlar' ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır.

4

4

Gelin sizlerde; Hafızlık yapan ve İlim tahsil eden talebelerimize destekte bulunarak; Onların bu ilmi yolculuklarında, yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bu sevaba ortak olalım..  

Zekât Nedir? Zekâtın Hükmü

Dinen zengin sayılan kimselerin nakdî birikimler, ticaret mallar, ehil hayvanlar, hububat ve mahsul türünden birikimlerinin her birinden dinen ihtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda ödeme yapmaları kendileri üzerine farz kılınmıştır. Allah Te‘âlâ zekât ibadetini, dinen zengin sayılan kimseler üzerine farz kılmış ve bu emri yerine getirenlerin varlığını artıracağını Kur’ân-ı Kerîm’de Bakara Sûresi 110. âyet-i kerîmesinde beyân etmiştir. Zekât vesilesiyle, sahip olunan mal temizlenir ve bereketlenip artar. Zekât konusunda hassasiyet gösteren kimseler, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde methedilmiş, Cennetin zekât kapısından özel olarak çağrılacak kimselerdir.

Zekât Kimlere Verilmez? Zekât Bağışı Hakkında

Zekât hakkındaki çeşitli bilgi verici makalelerimize Zekât Yazıları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

4

4

Bir kimse anne, baba, dede, büyükanne gibi büyüklerine ve evlatları, torunları gibi neslinden gelen kimselere, muhtaç durumda bulunsalar bile zekât veremez; çünkü onlara bakmakla yükümlüdür.

Zekât Kimlere Verilir? Talebelere Zekât Verilir mi?

Zekâtın verilebileceği kimseler ile ilgili Zekât Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Kur’ân-ı Kerîm’de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen ‘Allah yolunda bulunanlar’ ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır.

4

4

Hayır Kuruluşlarına Zekât Verilebilir mi?

İhtiyaç sahiplerinin hakkı olup da onlara ulaştırılması gereken zekâtın verilebileceği sınıflar Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i kerimesinde belirtilmiştir. Zekâtlarınızı ihtiyaç sahiplerine, kendilerine bağış yolları vasıtasıyla yapılan ödemeleri âyet-i kerîmede belirtilen sınıflara ulaştırma konusunda hassasiyet sahibi olan kurumlar aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Uluçınar Derneği olarak, talebelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım sağlıyoruz. Sizler de zekât ve fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine İsmailağa güvencesiyle ulaştırabilirsiniz.

Videolar

Sosyal Medyada Paylaş